Skøyens befolkning vil medvirke for nærmiljøets fremtid

Redaksjonen avslutTet (og denne siden er ikke så godt oppdatert)

Skøyen områderegulering ble. vedtatt i bystyret 27. september 2023. Dermed avsluttes redaksjonen for skoyen.no i denne omgang. Dokumentlisten til høyre (PC)/lengre ned (mobil) er à jour. Men, for øvrig så ble Skoyen.no formet tidlig i Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering sitt arbeid. siden er ikke oppdatert på en god stund, men mye  innholdet er meget relevant.  Se gjerne på Facebook-gruppen vår hvor det er mye aktivitet og fortløpende nytt innhold (tips: Bruk søkefeltet i selve gruppen, da får du frem tidligere poster).

Tidenes mest konfliktfylte avgjørelse?

Oslo kommunes bystyre vedtok Skøyen områderegulering onsdag 27. september 2023 i det som må ha vært en av tidenes mest konfliktfylte avgjørelse.  Litt av konfliktens innhold: i en samrøre mellom plan- og bygningsetaten og H byutviklingsbyråd ble Byplangrep Skøyen...

les mer

Vi krever bestemmelser om estetikk som del av reguleringsplanen

Tiår uten rettledning av arkitekter og utbyggere blir estetisk kaos

 

«Skøyen, we have a problem». Interessen for Skøyen er intens, men så kommer hverdagen og mange år med forslag til detaljereguleringsplaner som ikke henger sammen. For å få et humant sted å leve og bo, trenger Skøyen bestemmelser om estetikk som en del av reguleringsplanen. Det vil sikre helhetlig utvikling slik innbyggerne ønsker det.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering  ønsker reell medvirkning for innbyggerne på Skøyen. Aksjonistene har jobbet for dette fra 2015. Likevel har Kommunerevisjonen gitt medvirkningen på Skøyen strykkarakter, noe også plan- og bygningsetatens leder erkjenner (se video). I innspurten kreves god medvirkning for å sikre en god plan.

 

 

Følg oss på FacebookKrever formingsrettledere!
 

Tatt ved nesen

 

I utviklingen av Skøyen er lovpålagt medvirkning systematisk omgått. I april 2015 gikk varsel om oppstart av ny områderegulering for Skøyen. Vi var da allerede kraftig berørt av planene for Fornebubanen. 1. juni 2015 var det orienteringsmøte i Skøyen kirke om områdereguleringen. Så skjedde det fatale:  «Byplangrep Skøyen» ble oversendt Byrådsavdeling for byutvikling «til orientering» og dermed etablert som en ulovlig reguleringsplan uten medvirkning eller vedtak i bystyret. 23. september 2015 ble så Kommuneplan 2015 (for hele Oslo) vedtatt.  «Byplangrep Skøyen» og kommuneplanen ble så lagt til grunn for detaljereguerling av Orkla-blokka (Skøyen vel klagde til Fylkesmannen som syns alt var helt ok), Drammensveien 145-147 og Harbitz allé 1-7.

I de tre store prosjektene ble «Byplangrep Skøyen» anvendt som reguleringsplan enda Skøyen og skøyenbefolkningen var  midt i arbeidet med en reguleringsprosess initiert av Oslo kommune selv, men som kommunen ikke hadde tid til å vente på. Befolkningen ble tatt ved nesen. «Skøyen områderegulering» er en videreføring av «Byplangrep Skøyen» som er sementert gjennom de tre prosjektene og flere andre detaljreguleringer som straks kommer til politisk behandling. Selv om medvirkningen til områdereguleringen hadde vært innen for lovens rammer, ville det ikke ha hatt videre effekt – på det mest udemokratiske vis er «Skøyen områderegulering» vedtatt på forhånd, med mindre Bystyret lar demokratiet seire og sørger for en reell medvirkningsprosess.

 

 

Vil rive Amalienborg

uten ett møte med beboerne

 

 

Bygget er noe av det pene her. Bort med det, syns byråkratene i Plan- og bygningsetaten.

 

 

Vi krever medvirkning

Kravet er sendt byutviklingsbyråden

 

 

Etter  skammelig dårlig medvirkningsprosess krever vi et ord med i laget før vedtak.

 

 

Slik bygger Oslo i dag

Vi har fått vår del og vil ha human utvikling

 

 

Etter en mangeårig, kraftig utvikling av Skøyen ønsker vi at det sterile, nye kompenseres med human utvikling i demokratisk medvirkningsprosess.

 

 

Vi må stoppe uretten

 

 

Norsk lov er entydig: Medvirkning er et demokratisk element i planprosesser. Dokumentasjon om medvirkning finner du her. Del med dine folkevalgte og aksjonér tidlig.

 

 

Vil ikke lytte til folk

 

 

27 dager etter PBEs informasjonsmøte i Skøyen kirke 1.6.15 ble etaten varslet i offisielt høringsnotat om betydningen av medvirkning. 3 år senere er manglende medvirkning et hovedankepunkt mot planen. Dette illustrerer også at høringer fungerer dårlig som medvirkning.

 

Aftenposten: Plan- og luftslottetaten

Carl Oscar Pedersen: Krigserklæring

Marcussen: Medvirkning er demokrati i praksis

Rør om E18 i rør

Venstre: Utbyggerinteresser konsekvent først

Dørum og Geelmuyden: Ikke riv boliger

Støtt saken og delta i debatten!

Facebook