Kritisk blikk på Oslo kommune Kommunrevisjonens medvirkningsrapport 16/2019

Kommunerevisjonens rapport om medvirkning i Oslo var god, men bommet på å se helheten – og...

Les mer