Høyhusland og nedbygging Bestumkilen

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har sendt sine endringsforslag på begrenset høring fra 1.–...

Les mer