Amalienborg-beboerne ble verken informert eller involvert i prosessen om riving av deres egne hjem.

Amalienborg ikke informert

Illustrasjon fra Aftenposten søndag 9. september 2018

Det sier styreleder Thomas Øverland Haneborg i Amalienborg til Aftenposten søndag 9. september 2018.

Plan- og bygg syns de har gjort mer enn loven krever

Illustrasjon fra Aftenposten mandag 10. september 2018

I tilsvar mandag 10. september svarer plan- og bygningsetatens leder at «vi mener at vi har gjort mer når det gjelder medvirkning enn loven krever».

Som Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering tidligere har bemerket: Intensjonen med plan- og bygningsloven paragraf 5-1 kan man bare google litt på nettet for å finne. Der står det tydelig at kommunen skal jobbe for aktiv og bred medvirkning. Det samme fremgår av kommentarutgaven til loven.

Når man har lest dette og følger intensjonene, så behøver man ikke lenger å mene at man er innenfor lovens krav til medvirkning. Da vil man vite det veldig godt både når man er innenfor og ikke er det.