Oslo kommune sin plan- og bygningsetat vil rive Amalienborg. Men, har de informert om det på en ordentlig måte. Nei. 

Midt i august 2018 tok Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering kontakt med Amalienborg-beboerne. Visste de om planene om riving? Nei. Hva slags informasjon er da blitt gitt – for ikke å snakke om medvirkning?

Hva tenker de som har hjemmene sine på Amalienborg? Folkeaksjonen bruktesøkefunksjonen på Skøyen omregulerings-forslag for å se om noen av høringsinnspillene fra privatpersoner kommer fra Amalienborg. Vi fant ingen treff på «Amalienborg».

Snakk om medvirkning! Det minste man kunne ha gjort, var å arrangere et eget møte for mennesker som kan få hjemmene sine ødelagt. Det er altså så hensynsløst og uempatisk som det går an å få blitt. Det er stikk i strid med alt som er anstendig og med Plan- og bygningslovens lovregler om medvirkning og alle intensjoner som ligger bak denne loven.

Her finner du Skøyen områderegulering oppdatert utgave per 23. august 2018.