Medvirkning i reguleringsplan-sammenheng handler om positiv holdning til demokrati og samarbeid.

Medvirkning i reguleringsplan-sammenheng er fremhevet allerede i Plan- og bygningslovens formålsparagraf 1-1. Det er et sterkt signal om betydningen av medvirkning når dette omtales i lovens aller viktigste paragraf –...

Les mer