PRESSEMELDING

Innbyggerforslag om utarbeidelse av bestemmelser for medvirkning i planprosesser oversendt Oslo kommune med over 360 underskrifter

I mange planprosesser reises det tvil om Plan- og bygningsetaten i Oslo er innenfor bestemmelser i Norges lover om medvirkning. Nå ønsker innbyggerne at Oslo kommune utarbeider egne medvirkningsbestemmelser for planprosesser.

Forslag bestemmelser for medvirkning i planprosesser i Oslo samlet over 300 underskrifterForslaget om utarbeidelse av «Bestemmelser for medvirkning i planprosesser for Oslo kommune» samlet 364 underskrifter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets minsak.no. Kravet er 300 underskrifter for å få vurdert saken fremlagt for Bystyret. Det skal være spesielle grunner for å avvise et slikt krav fra behandling.

Formålet med underskriftskampanjen er å skape likhet, forutsigbarhet og reell medvirkning i kommunen ikke minst for grupper som krever spesiell tilrettelegging, inkludert barn og unge.

– Interessen har overgått forventningene. Vi satte 300 underskrifter på 30 dager som mål. Vi rundet målet på under tre, sier Christian Sømme.

Han er aksjonist i Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering som på noen få måneder har samlet 660 aksjonistmedlemmer på gruppens facebookside.

Plan- og bygningsetaten oversendte 29. juni 2018 sitt meget omdiskuterte forslag til «Skøyen områderegulering» til politisk behandling. Folkeaksjonen har krevd forslaget sendt i retur fordi kravet om medvirkning i plan- og bygningslovens paragraf 5-1 etter aksjonistenes skjønn ikke er oppfylt.

– Lovens intensjon er bred og aktiv medvirkning fra alle grupper i befolkningen. Vi ser at Oslo kommune ikke får dette godt nok til. Det er bakgrunnen for saksforslaget og underskriftskampanjen som vil bidra til å sikre innbyggernes demokratiske medvirkningsrettigheter ved senere reguleringsprosessen i kommunen, sier Sømme.

Kampanjen samlet også utenbys underskrifter. Disse måtte slettes fordi innbyggere kun kan underskrive forslag om behandling av saker i egen kommune. Underskriftene viser imidlertid interesse for mer medvirkning i planprossesser også har appell i landet for øvrig.

På sin nettside skoyen.no har Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering utdypet forslaget.

Kontakt Christian Sømme på 92050147 for nærmere informasjon