Byantikvaren kjemper for Skøyen. Byantikvarens høringsnotat om Skøyen områderegulering kom tidlig, var grundig og en viktig veileder. Riksantikvaren ville ikke følge opp Byantikvarens ønske om innsigelse i forhold til Amalienborg som er rivingstruet.