Slike bymessige parker har vi allerede fått mer enn nok av på Skøyen. 

«Bymessig park» er vår tids «grønne lunger».

Når vi leser om grønt i planene for Skøyen, så er det dette vi kommer til å få – det er fakta. Det må nemlig være billig å vedlikeholde. Da blir det grønne lik betong, granitt fra Asia og galvanisert stål som noen febrilsk forsøker å skape hygge ut av.