Planmyndighetene elsker dette – slik som alle andre. Men, bygge slik kommer ikke på tale.

Dette er baksiden av det fatale Byplangrep Skøyen-dokumentet som har fungert som reguleringsplan.

Bildene på baksiden er pene – vi ser Thunes mek. verksteder og båthavna som forsvinner Men, får Plan- og bygningsetaten bestemme over bystyret, får vi ikke se mer slikt som folk liker.

Hvorfor markedsfører de det da? Det er dyptstikkende form for villeding.