Plan- og bygningsetaten viser ingen respekt for kommunrevisjonens «stryk»-rapport

Byutviklingskomiteen hadde en flott høring i dag om byrådets forslag til Skøyen Områderegulering...

Les mer