Kafédialog nummer 1 av 2 på Skøyen ble vellykket. Akersposten siterte sågar deltaker som uttalte at møtet ble opplevd som fantastisk.

Oppmøtet på Kafedialog Skøyen var på rundt 100 deltakere. Svært viktig var at utbyggere, innbyggere og brukere av Skøyen jobbet meget intenst med forslag. Journalist Vidar Bakken fra Akersposten dekket Kafedialog Skøyen nummer 1 i positive termer.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og utbyggerne jobber nå videre med resultatene fra dialogmøtet. DARK Arkitekter er engasjert for å bistå. DARK var engasjert av Ullern Bydelsutvalg for å lage mulighetsstudie for Skøyen og kjenner dermed området godt.