Folkemøtet i Skøyen kirke i regi av Ullern Venstre viste klart at omreguleringen av Skøyen aldri skulle ha vært fremlagt i den formen som ble gjort. «E18 og medvirkning ble sentrale temaer», fastslår Akersposten

Ullern Venstre folkemøtet i Skøyen Kirke Akerspoten "Planen er ikke hugget i sten"

Faksimile Akersposten 18. september 2018

De mange spørsmålene som ble stilt under møtet til plan- og bygningsetatens avdelingsdirektør for byutvikling Morten Wasstøl viste tydelig hvor lite informasjon som var kommet frem til innbyggerne på Skøyen. Naturlig nok var byrådspartiene mer forsiktige i sine uttalelse, men det var like fullt hvor slående stor distansen det var mellom politikernes ståsted og de voldsomme planene fra etaten.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering sendte i juli 2018 krav til byråden for byutvikling Hanna Marcussen om medvirkning på Skøyen. Marcussen er svært positiv til medvirkning som demokratisk tiltak.  Krav ble gjentatt fra scenen fra blant annet  Skøyen Miljøforum som representerer et 30-talls organisasjoner og flere andre under møtet.

Folkeaksjonen brukte sine fem minutters taletid til å rette oppmerksomheten mot det dårlige designet som ruller ut over byen og ikke lover godt for Skøyen. Vårt krav er at det lages formingsrettledere for Skøyen for å sikre at ikke hver arkitekt og utbygger får reist bygninger ut i fra egne innfall, smak og behag, men derimot som elementer i en helhetlig og human kvalitetssikret strøks- og designplan som formingsrettledere er.