Slik bygger de nå i Oslo. Slik vil vi ikke ha det på Skøyen.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering krever at det utarbeides «Formingsrettleder for Skøyen» som skaper humane rammer for utformingen og gjør Skøyen til et sted som folk vil søke seg til.

 

Les mer: Her kan du lese kravet om formingsrettledere

Human byggeskikk

Vi tar til orde for at det blir anvendt materialer som har appell til mennesker som mur, tre, stein og tegl på bekostning av stål, betong og glass som så mange utbyggere velger.

 

Human strøksutforming

Vi tar også til orde for en helhetlig plan hvor felles parker, lekeplasser og andre menneskevennlige områder ikke blir rammet inn og gjort private med «tråkk ikke på gresset»-skilt, men blir planlagt slik at de blir uterom som menneskene på Skøyen kan glede seg over og treffe hverandre på.

 

Formingsrettleder del av planverket

Formingsrettlederen må bli en del av planverket. Før Skøyen blir ferdigdefinert med overordnede føringer om grøntområder, volumer og høyder, krever vi at innbyggere, Ullern bydelsutvalg og frivillige stedsutviklingseksperter snarest får sette seg ned med PBE og skissere dette.

Les mer: Formingsrettledere bøter på mangelfulle reguleringsplaner på design, materialitet og detaljer.

Dette er ekstra viktig fordi befolkningen på Skøyen ikke har fått medvirke på reell og skapende måte. I stedet har det skjedd en udemokratisk prosess i strid med Plan- og bygningsloven.