Fornebubanen la grunnlaget for områdereguleringen av Skøyen. Visstnok skal budsjettet nå være 13 milliarder kroner. For å forsvare et slikt beløp, må det være trafikkgrunnlag nok ved alle stasjoner. Skøyen er et knutepunkt og derfor ønsker man mye trafikkgrunnlag herfra fra innbyggere og arbeidsgivere.

Her er planprogram for Fornebubanen.