Arbeid med to detaljreguleringer på Skøyen er i full sving. Nå må politikerne hjelpe velgerne sine og sørge for en ryddig ferdigstilling av Skøyen Områderegulering før nye detaljreguleringer kan bli gjennomført. Lokalbefolkningen forventer at dette skjer i riktig rekkefølge. 

Mange politiske partier går til valg på at innbyggerne og ikke utbyggerne skal styre utviklingen av Oslo. Nå er tiden inne for å gjøre ord om til handling.

Utviklingshistorien på Skøyen er at byrådet frem til høsten 2015 overkjørte den gjeldende kommunedelplanen for Skøyen og lagde den fatale og udemokratiske «Byplangrep Skøyen» med basis i kommuneplan. Byplangrep Skøyen er blitt gjennomført med full speed av byrådet 2015-2019 og dette er et av flere eksempler på overgrep som har gjort byutvikling i Oslo til hett tema i valgkampen. Byplangrep Skøyen skapte rom for Orklablokka (Drammensveien 147), Drammensveien 145-147 og Harbitzalleen 1-7.

Med byplangrepet er lokalbefolkningen på Skøyen systematisk tatt ved nesen. Alle krefter i lokalmiljøet har engasjert seg for å få slutt på den type stykkevis og udemokratisk utvikling. Skøyen Miljøforum har representert lokale organisasjoner med saklige, rimelige krav og innspill.  Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har hatt kafedialogmøter og fremlagt en omfattende rapport.

Like fullt turer man på med nye detaljreguleringer. Det dreier seg om:

Behovet faller, men på Skøyen bygger man som gale

Tiden med høy vekst i Oslo-området er over, skriver Finansavisen 26. april 2019. Da må det gå an å gjøre ting i riktig rekkefølge på Skøyen med områderegulering først og deretter detaljreguleringer.

Utbyggerne skaper et veldig press ved å detaljregulere før områdereguleringen er på plass. Selv om Skøyen-innbyggerne har forsøkt å medvirke og stilt med ressurser utover det sjeldne, fortsetter kjøret fra ressurssterke utbyggere – utbyggere som politikerne tydelig har sagt at ikke skal styre byutviklingen i Oslo.

I Nedre Skøyen vei 11-prosjektet blir det dessuten plukket opp elementer som etter omfattende reaksjoner er tatt ut av forslaget til Områderegulering Skøyen. Med andre ord har politikerne Områderegulering Skøyen til behandling, mens detaljreguleringsforslag er under utarbeidelse som vil medføre ny behandling av elementer som Plan- og bygningsetaten har tatt ut fra områdereguleringen etter medvirkning/høringsinnspill.