Les hva Frederica Miller skriver om høyhusdebatten i 2008.

Tilfredsstiller planforslaget FNs bærekraftsmål, spør et medlem på facebookgruppen vår. Kanskje stryker områdeplanen på følgende punkter: 3, 11, 15 og 17. Kanskje også 13 hvis man tenker klimaendringer på lokalt nivå (mer skygge og vindtunneler -> mulig økt energiforbruk for å kompensere for ubehagelig klima og manglende solinnstråling til lave nabobygg og nedre etasjer i høyhusene).