Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har sendt sine endringsforslag på begrenset høring fra 1.– 22. februar 2021. Illustrasjonen viser godt hva man ser for seg for bydelen. Førsteinntrykket er lite samsvar med Skøyen-innbyggernes medvirkningsinnspill. Så har da også Kommunerevisjonen og mange andre påpekt at medvirkningen ikke har vært god.

Her ligger saksdokumenter Skøyen områderegulering begrenset høring finner du her.