Medvirkning er ikke enveis informasjon fra kommunen til innbyggerne, slår NIBR, Uni Rokkansenteret 2013 og KS FoU fast i denne rapporten som er ført i pennen av Jan Erling Klausen, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winsvold og Jacob Aars. 

Aksjonistene i Folkeaksjonen for human Skøyen områdeutvikling på frivillig basis og ved noen timers arbeid foran datamaskinen funnet solid dokumentasjon på hva medvirkning er og ikke er. En gjennomgående utfordring er at plan-etater også utenfor Oslo unngår medvirkning. I og med at det er så lett å finne dokumentasjon og veiledere rundt medvirkning – og det er meget kompetente mennesker som innehar stillingene i plan-etatene – så er det lite tvil om at valget med å bryte lovens krav om medvirkning ikke handler om kompetanse- og kunnskapsmangel, men er meget bevisst.

Les mer: Regjeringen har masse veiledning om medvirkning. Profesjonelle folk i plan- og bygningsetaten kjenner naturlig nok til dette.

Dette er leit. I kommune- og bystyrer sitter politikere som i stor grad bruker fritiden sin til beste for innbyggere. Det er nødt til å ha tillit til at kommunens saksbehandlere gjør sitt beste. Det er ikke tilfellet i forhold til Skøyen områderegulering.

Er informasjon medvirkning?Ett dokument vi har søkt frem på nettet er rapporten «Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen«. «I denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere som en form for medvirkning. «, skriver forfatterne «Om begrepet medvirkning» på side 18 (pdfside 22).

Les mer: Amalienborg på Skøyen ønsket revet av Plan- og bygningsetaten. Har ikke mottatt informasjon

På samme side refererer forfatterne til deltakelsestrappa til Sherry R. Arnstein. Denne trappa har eksistert siden 1969 og du skal være bra flink til å se en annen vei for overse denne dersom du har jobbet med medvirkning i kommunale planprosesser. «A Ladder Of Citizen Participation» ble publisert i Journal of the American Institute of Planners 35, 216-224. Nettstedet Participatorymethods.org har publisert artikkelen.

En av grunnen til at informasjon ikke når frem, er at den gruppen innbyggere som involverer seg i kommunale beslutningsprosesser mellom valg ikke representerer et tverrsnitt av befolkningen. De godt voksne og ressurssterke møter opp når kommunen ønsker innspill – ikke andre i samme grad (side 98 Medvirkning med virkning-rapporten).

Hvorfor når informasjon i medvirkningsprosesser ikke frem?