Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

Høyhusland og nedbygging Bestumkilen

Høyhusland og nedbygging Bestumkilen

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har sendt sine endringsforslag på begrenset høring fra 1.– 22. februar 2021. Illustrasjonen viser godt hva man ser for seg for bydelen. Førsteinntrykket er lite samsvar med Skøyen-innbyggernes medvirkningsinnspill. Så har da også...

Skøyen-befolkningen avspist med totimers info-møte

Skøyen-befolkningen avspist med totimers info-møte

Vil vi få medvirke når byråd Marcussen tar en fot i bakken og gir Skøyen områdereguleringen en ny runde før fremleggelse til Bystyret, spurte Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering i juli. Nå vet vi svaret. Plan- og bygningsetaten arrangerer to timers...

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen slår fast at Skøyens stasjonsområde er hjertet i Skøyen og viktigste møteplass. Forbindelsene på Skøyen må forbedres og da særlig aksen fra stasjonen og videre over E18-miljøokket. Stasjonen må bli mer enn bare en perrong....

“Fantastisk” kafédialog på Skøyen

“Fantastisk” kafédialog på Skøyen

Kafédialog nummer 1 av 2 på Skøyen ble vellykket. Akersposten siterte sågar deltaker som uttalte at møtet ble opplevd som fantastisk. Oppmøtet på Kafedialog Skøyen var på rundt 100 deltakere. Svært viktig var at utbyggere, innbyggere og brukere av Skøyen jobbet meget...

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafedialog Skøyen samler innbyggere og utbyggere bak en felles visjon: Skøyen skal bli et sted å dra til. Vi igangsetter kafédialogen for å gi innspill til den videre politiske behandlingen av Områdeplan for Skøyen. Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og...

Bli med oss på Facebook!

Facebook