Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen slår fast at Skøyens stasjonsområde er hjertet i Skøyen og viktigste møteplass. Forbindelsene på Skøyen må forbedres og da særlig aksen fra stasjonen og videre over E18-miljøokket. Stasjonen må bli mer enn bare en perrong....

“Fantastisk” kafédialog på Skøyen

“Fantastisk” kafédialog på Skøyen

Kafédialog nummer 1 av 2 på Skøyen ble vellykket. Akersposten siterte sågar deltaker som uttalte at møtet ble opplevd som fantastisk. Oppmøtet på Kafedialog Skøyen var på rundt 100 deltakere. Svært viktig var at utbyggere, innbyggere og brukere av Skøyen jobbet meget...

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafedialog Skøyen samler innbyggere og utbyggere bak en felles visjon: Skøyen skal bli et sted å dra til. Vi igangsetter kafédialogen for å gi innspill til den videre politiske behandlingen av Områdeplan for Skøyen. Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og...

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Prinsessealleen veiomlegging: I det fremlagte planforslaget for områdeplan Skøyen inngår det et forslag om å bygge om strekningen av Prinsessealleen mellom Thorvald Erichsens vei og Askeveien til enfeltsvei med fortau, angivelig for å beskytte alleen langs denne...

Bli med oss på Facebook!

Facebook