Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

Tidenes mest konfliktfylte avgjørelse?

Tidenes mest konfliktfylte avgjørelse?

Oslo kommunes bystyre vedtok Skøyen områderegulering onsdag 27. september 2023 i det som må ha vært en av tidenes mest konfliktfylte avgjørelse.  Litt av konfliktens innhold: i en samrøre mellom plan- og bygningsetaten og H byutviklingsbyråd ble Byplangrep Skøyen...

Høyhusland og nedbygging Bestumkilen

Høyhusland og nedbygging Bestumkilen

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har sendt sine endringsforslag på begrenset høring fra 1.– 22. februar 2021. Illustrasjonen viser godt hva man ser for seg for bydelen. Førsteinntrykket er lite samsvar med Skøyen-innbyggernes medvirkningsinnspill. Så har da også...

Skøyen-befolkningen avspist med totimers info-møte

Skøyen-befolkningen avspist med totimers info-møte

Vil vi få medvirke når byråd Marcussen tar en fot i bakken og gir Skøyen områdereguleringen en ny runde før fremleggelse til Bystyret, spurte Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering i juli. Nå vet vi svaret. Plan- og bygningsetaten arrangerer to timers...

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Les sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen!

Sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen slår fast at Skøyens stasjonsområde er hjertet i Skøyen og viktigste møteplass. Forbindelsene på Skøyen må forbedres og da særlig aksen fra stasjonen og videre over E18-miljøokket. Stasjonen må bli mer enn bare en perrong....

«Fantastisk» kafédialog på Skøyen

«Fantastisk» kafédialog på Skøyen

Kafédialog nummer 1 av 2 på Skøyen ble vellykket. Akersposten siterte sågar deltaker som uttalte at møtet ble opplevd som fantastisk. Oppmøtet på Kafedialog Skøyen var på rundt 100 deltakere. Svært viktig var at utbyggere, innbyggere og brukere av Skøyen jobbet meget...

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafedialog Skøyen samler innbyggere og utbyggere bak en felles visjon: Skøyen skal bli et sted å dra til. Vi igangsetter kafédialogen for å gi innspill til den videre politiske behandlingen av Områdeplan for Skøyen. Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og...

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Prinsessealleen veiomlegging: I det fremlagte planforslaget for områdeplan Skøyen inngår det et forslag om å bygge om strekningen av Prinsessealleen mellom Thorvald Erichsens vei og Askeveien til enfeltsvei med fortau, angivelig for å beskytte alleen langs denne...

Plan- og bygningsetaten veldig i tvil om medvirkning

Plan- og bygningsetaten mener at den er innenfor loven når det gjelder medvirkning – eller mener at den har gjort mer enn loven krever. Dette reflekterer en tvil som en fagetat ikke bør ha rundt medvirkning. Plan- og bygningsetaten fikk varsel om manglende medvirkning...

Amalienborg-beboerne: Vi ble ikke informert

Amalienborg-beboerne ble verken informert eller involvert i prosessen om riving av deres egne hjem. Det sier styreleder Thomas Øverland Haneborg i Amalienborg til Aftenposten søndag 9. september 2018. I tilsvar mandag 10. september svarer plan- og bygningsetatens...

Bli med oss på Facebook!

Facebook