Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

«Fantastisk» kafédialog på Skøyen

Kafédialog nummer 1 av 2 på Skøyen ble vellykket. Akersposten siterte sågar deltaker som uttalte at møtet ble opplevd som fantastisk. Oppmøtet på Kafedialog Skøyen var på rundt 100 deltakere. Svært viktig var at utbyggere, innbyggere og brukere av Skøyen jobbet meget...

Kafédialog Skøyen 27. november og 15. januar

Kafedialog Skøyen samler innbyggere og utbyggere bak en felles visjon: Skøyen skal bli et sted å dra til. Vi igangsetter kafédialogen for å gi innspill til den videre politiske behandlingen av Områdeplan for Skøyen. Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og...

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Prinsessealleen veiomlegging: I det fremlagte planforslaget for områdeplan Skøyen inngår det et forslag om å bygge om strekningen av Prinsessealleen mellom Thorvald Erichsens vei og Askeveien til enfeltsvei med fortau, angivelig for å beskytte alleen langs denne...

Plan- og bygningsetaten veldig i tvil om medvirkning

Plan- og bygningsetaten mener at den er innenfor loven når det gjelder medvirkning – eller mener at den har gjort mer enn loven krever. Dette reflekterer en tvil som en fagetat ikke bør ha rundt medvirkning. Plan- og bygningsetaten fikk varsel om manglende medvirkning...

Medvirkning er medbestemmelse men ikke det å bestemme

Medvirkning er medbestemmelse. Les hvorfor skillet mellom bare å bli hørt og medbestemme er skillet mellom bli å bli diktert eller delta i demokratiske prosesser.  Etter at Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering sendte krav om medvirkning i Skøyen...

Bli med oss på Facebook!

Facebook