Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

NRK Østlandssendingen om Skøyen

"Som vanlig når det skal bygges tettere og høyere, mangler det ikke på motforestillinger fra dem som bor i området fra før", skriver NRK Østlandssendingen om Skøyen i denne reportasjen hvor Plan- og bygningsetatens planer brettes ut. Æsj, folk, altså!

Byantikvaren kjemper for Skøyen

Byantikvaren kjemper for Skøyen

Byantikvaren kjemper for Skøyen. Byantikvarens høringsnotat om Skøyen områderegulering kom tidlig, var grundig og en viktig veileder. Riksantikvaren ville ikke følge opp Byantikvarens ønske om innsigelse i forhold til Amalienborg som er rivingstruet.

Vil lage bygate der det ikke går an

Vil lage bygate der det ikke går an

Her vil Plan- og bygningsetaten anlegge bygate. Etaten vil rive Amalienborg fordi "det ikke passer inn", og erstatter selv med bygninger som på samme måte ikke vil passe inn.  Dagens bygninger har ikke butikker/åpning inn mot denne mørke kløften....

Høyhus i strid med bærekraftig by

Høyhus i strid med bærekraftig by

Les hva Frederica Miller skriver om høyhusdebatten i 2008. Tilfredsstiller planforslaget FNs bærekraftsmål, spør et medlem på facebookgruppen vår. Kanskje stryker områdeplanen på følgende punkter: 3, 11, 15 og 17. Kanskje også 13 hvis man tenker klimaendringer på...

Folkeaksjonen krever formingsrettledere

Folkeaksjonen krever formingsrettledere

Slik bygger de nå i Oslo. Slik vil vi ikke ha det på Skøyen. Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering krever at det utarbeides «Formingsrettleder for Skøyen» som skaper humane rammer for utformingen og gjør Skøyen til et sted som folk vil søke seg...

Saksdokumenter Skøyen områderegulering

Saksdokumenter Skøyen områderegulering har vi lagt tilgjengelig i Dropbox (vi har litt liten plass på webserveren vår). Bare hoveddokumentet Skøyen områdeutvikling til politisk behandling på 300 sider (oppdatert 23. august 2018) er på over 130 MB, men det er såpass...

Bli med oss på Facebook!

Facebook