Innlegg

Blogg om Skøyen områderegulering

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Bekymringsmelding Prinsessealleen planlagt veiomlegging

Prinsessealleen veiomlegging: I det fremlagte planforslaget for områdeplan Skøyen inngår det et forslag om å bygge om strekningen av Prinsessealleen mellom Thorvald Erichsens vei og Askeveien til enfeltsvei med fortau, angivelig for å beskytte alleen langs denne...

Plan- og bygningsetaten veldig i tvil om medvirkning

Plan- og bygningsetaten mener at den er innenfor loven når det gjelder medvirkning – eller mener at den har gjort mer enn loven krever. Dette reflekterer en tvil som en fagetat ikke bør ha rundt medvirkning. Plan- og bygningsetaten fikk varsel om manglende medvirkning...

Medvirkning er medbestemmelse men ikke det å bestemme

Medvirkning er medbestemmelse. Les hvorfor skillet mellom bare å bli hørt og medbestemme er skillet mellom bli å bli diktert eller delta i demokratiske prosesser.  Etter at Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering sendte krav om medvirkning i Skøyen...

Bli med oss på Facebook!

Facebook