Kafedialog Skøyen samler innbyggere og utbyggere bak en felles visjon: Skøyen skal bli et sted å dra til. Vi igangsetter kafédialogen for å gi innspill til den videre politiske behandlingen av Områdeplan for Skøyen.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og Oslo Metropolitan Area vil gjennomføre et verksted over to kvelder. Utbyggerne stiller med finansielle midler til ledelse av kafédialogen, illustratører, referenter, lokaler og kveldsmat.

Les mer: Her kan du melde deg på Kafédialog Skøyen 27. november 2018

Alle med hjertet sitt i Skøyen er invitert. Det være seg beboere i bydelen, utflytta beboere, utviklere, folk som arbeider der, politikere, både fra bystyret og bydelen, eller fra andre offentlige etater som Fornebubanen, Ruter, Bymiljøetaten, Byantikvaren eller Plan- og bygningsetaten. Alle er velkomne, enten som observatører eller deltakere.

Les mer: Dette har vi sagt til byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om Skøyen.

Prosessen:
27.11.18: Idémylding
Få frem ideene til innbyggere, utviklere og andre brukere av Skøyen gjennom en tre timers intensiv workshop.

15.1.19 Presentasjon av oppsummeringen fra prosessgruppen. Vekting. Konklusjon som skal oversendes til politikerne i Rådhuset

Les mer: Her kan du melde deg på Kafédialog Skøyen 15. januar 2019