Kommunerevisjonens rapport om medvirkning i Oslo var god, men bommet på å se helheten – og helheten er avgjørende. Denne saken skrev jeg i januar 2020.

Kritisk blikk på Oslo kommune Kommunrevisjonens medvirkningsrapport 16/2019