Medvirkning i Oslo står høyt på listen til byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. «Vi må motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår tidlig i prosessene. Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, medvirkning er demokrati i praksis,» sier Marcussen om medvirkning i Oslo i januar 2018.

Folkeaksjonen for human Skøyen områdeutvikling sendte i juli krav om medvirkning på Skøyen til byråden Marcussens kontor på Rådhuset.

 

Medvirkning i Oslo er viktig

Plan- og bygningsetaten advart mot udemokratisk prosess 3 år i forveien

Bare 27 dager etter PBEs informasjonsmøte i Skøyen kirke advarte Christian Sømme mot å bare samarbeide med utbyggerne. Advarselen førte ikke frem. Den ble gitt i en offisiell høring og er paradoksalt nok et eksempel på hvorfor høringer ikke fungerer som medvirkning. 3 år senere er manglende medvirkning og dere demokratisk prosess et sterkt ankepunkt mot planen.

Byrådskontoret ba Plan- og bygningsetaten om å forklare seg. Etaten kvitterte ut med brev av 30. august 2018 hvor Plan- og bygningsetaten «mener» at den er innenfor lovens krav til medvirkning på Skøyen. Folkeaksjonen fastslår at når en etat «mener» at den er innenfor på et så viktig tema hvor plan- og bygningsloven krever bred medvirkning, så er den virkelig ikke innenfor.

Er man innenfor, så «mener» man ikke, da vet man veldig godt at medvirkningen er på plass.

 

Marussen og medvirkning

Medvirkning Oslo Hanna Marcussen medvirkningsbyråd

Hanna E. Marcussen har markert seg tydelig i favør av medvirkning i Oslo for innbyggerne. FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Byråd Marcussen er imidlertid sterkt i favør av medvirkning i Oslo fremgår det av denne artikkelen. Folkeaksjonen setter derfor sin lit til at hun vil bøte på den dårlige medvirkningen og sørge for at Skøyen områderegulering passer innenfor lovens rammer og vel så det.