Vi mener at medvirkningen på Skøyen var god nok, skriver Plan- og bygningsetaten om medvirkning i brev til Byrådsavdeling for byutvikling at den mener at lovens krav er ivaretatt i områderegulering Skøyen.

Medvirkning plan bygningsetaten PBE Oslo kommuneFolkeaksjonen for human Skøyen områdeutvikling møtte i går etaten til debatt. Da ble også «vi mener at vi er innenfor» brukt som argument. Tvilen dette reflekterer viser tydelig at man rett og slett ikke er riktig sikre. Det burde man være og loven er tindrende klar.

«Vi registrerer likevel et økt ønske om mer medvirkning, og etterstreber å imøtekomme dette. I store og komplekse saker som områderegulering for Skøyen, erkjennes det at prosesser tar tid. Det har vært en krevende balansegang mellom behovet rask behandling for utbyggere som har ventet på avklaring av innsendte planer i lang tid, og de øvriges behov for å ta del i prosessen. Dette er en balansegang som alltid vil være til stede i slike planprosesser,» skriver etaten til byrådsavdelingen.

Plan- og bygningsetaten advart mot udemokratisk prosess 3 år i forveien

Bare 27 dager etter PBEs informasjonsmøte i Skøyen kirke advarte Christian Sømme mot å bare samarbeide med utbyggerne. Advarselen førte ikke frem. Den ble gitt i en offisiell høring og er paradoksalt nok et eksempel på hvorfor høringer ikke fungerer som medvirkning. 3 år senere er manglende medvirkning og dere demokratisk prosess et sterkt ankepunkt mot planen.

Folkeaksjonen håper at det ikke er slik, at den etaten som selv har lagd dokumentet får siste ordet. Det er det man kaller å la bukken passe havresekken. Ikke særlig lurt.

Kampen om medvirkning handler om man kan gjennomføre noen minimumstiltak og så krysser av på sjekklisten. For, da har man jo lagt opp til medvirkning? Ikke i forhold til plan- og bygningslovens intensjon om medvirkning i lokaldemokratiet, men som frivillig kjemper vi mot store krefter her på fritiden som har hele arbeidstiden å ta av.

Nå håper Folkeaksjonen at Byrådsavdelingen ser annerledes på dette og sørger for å lage et intensivt medvirkningsarrangement for å rette opp litt.