Medvirkning

Dokumentasjon medvirkning i planprosesser / reguleringsplaner

Over hele Norge blir reguleringsplanprosessen gjennomført uten medvirkning i henhold til Plan- og bygningsloven inkludert formålsparagraf 1-1 og medvirkningsparagraf 5-1. Ofte blir medvirkning gjennomført som en minimumsinnsats slik at man kan krysse av for «medvirkning» i boka. Men, informasjon er ikke medvirkning. Her finner du informasjon som du kan bruke når du vil bidra til at reguleringsprosesser skjer innenfor demokratiets spilleregler.