I lys av alle innspillene som byråd Hanna E. Marcussen har fått, har hun bedt Plan- og bygningsetaten om et justert forslag til Skøyen områderegulering som skal sendes på ny høring. «Da får alle mulighet til å si sin mening», skrive Marcussen i Akersposten. Men, vil vi «bli hørt» eller bare «lyttet til», spør Folkeaksjonen.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering er i utgangspunktet positiv til at det blir en ny runde med områdereguleringen før den går til bystyret, fordi forslaget slik det nå foreligger er skandaløst. En ting er er at medvirkningen om Skøyen er mangelfull og i brudd med plan- og bygningsloven. Like ille er at Plan- og bygningsetaten forutsetter at E18 legges i rør. En fin tanke og noe å planlegge for i fremtiden, men helt urealistisk som forutsetning.

Når forutsetningene faller, brister naturligvis hele planen.

Les mer: Byrådens brev til PBE om innholdet i nytt planforslag

 

Kan ny leder høre, ikke bare lytte?

Fra september 2019 blir Siri Gauthun Kielland som ny leder (håper hun ikke blir «sjef») av plan- og bygningsetaten. Den forrige lederen hevdet overfor TU at «medvirkning og medbestemmelse ikke er det samme: Å bli hørt og få medhold er to forskjellige ting», noe Folkeaksjonen i Teknisk Ukeblad slår fast at er feil.

Å bli hørt handler om en rett til å si sin mening og delta i avgjørelser. Dette er medvirkning og medbestemmelse. «Å bli hørt på» innebærer at noen bare lytter, uten at du får delta.

I den nye runden om Skøyen må vi med nebb og klør kjempe i mot at vi «blir hørt på».

 

Ikke flere informasjonsmøter!

Derfor har Folkeaksjonen overfor Byrådsavdelingen for byutvikling på det sterkeste oppfordret til at det – for å sikre gode innspill til det reviderte forslaget – IKKE gjennomføres møter i «informasjonsmøte»-formen.

Folkeaksjonen krever at det legges opp til en dialogform hvor folk faktisk våger å ta ordet». Regjeringen har listet en rekke mulige medvirkningsformer. Siden tiden er knapp, kan dette være rammer for medvirkningen:

• dele opp i serielle (eventuelt noen parallelle, men ikke for mange) gruppemøter for geografiske soner eller tematikk (kollektivtrafikk, knutepunkter e.l.) på Skøyen.
• folk kan komme til gruppemøtene (på f.eks. 1,5 timer – kanskje litt mer på kontroversielle temaer)  og få gi innspill. Innspillene blir notert, sammenfattet og tatt på alvor slik at medvirkningen blir reell. Representantene for kommunen forsøker ikke å argumentere i filler innspillene som kommer, men noterer dem og kan kanskje (i en oppsummering) gi noen opplysninger om ting som rett og slett ikke går
• møtene bør gå over kvelder for å sikre deltakelse fra yrkesaktive.

 

Sivilsamfunnet må komme til orde

Empiriske studier bak doktorgradsavhandlingen (ph.d.) fra 2018 til Lillin Cathrine Knudtzon ved NMBU bekrefter foreliggende forskning som viser gode rutiner for informering av sivilsamfunnet i planprosesser, men at det i liten grad har innflytelse. Det er med andre ord godt dokumentert at sivilsamfunnet har lite innflytelse enda plan- og bygningsloven er tydelig på at medvirknings skal skje.

Basert på denne kunnskapen må det være «rett frem» å lage et godt og reelt medvirkningsopplegg for det nye forslaget til Skøyen områderegulering, hvor innbyggerne ikke bare skal lytte eller bli lyttet til, men faktisk bli hørt.