Om Folkeaksjonen for Skøyen

For alle som bryr seg om Skøyen

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering er en ad hoc-aksjon og et forsøk på å gi oss som bor her og de som bryr seg om Skøyen et reelt ord med i laget. Vi er alle dessuten tillitsmenn for menneskene som skal flytte hit og bo her i nye boliger.

Vi krever medvirkning

Det vanlige byråkratiet og høringsinstituttet er tilrettelagt for eiendomsselskaper, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer og andre som har dette som en heltidsjobb. Oslo kommunes Plan- og bygningsetaten virker ikke reelt interessert i å la innbyggere komme til ordet gjennom medvirkning. Dette er et stort, demokratisk problem.

En tilsvarende prosess som på Skøyen ville aldri kunne ha pågått i en tettsted med et tilsvarende antall innbyggere som på Skøyen. Men, på Skøyen har ikke byråkratene en gang hatt tid på tre år til å møte folk som det om det. Utbyggere er imidlertid blitt tatt hjertelig i mot i møter og gjennom workshops. .

Vi krever formingsrettledere

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering krever at det utarbeides «Formingsrettleder for Skøyen» som skaper humane rammer for utformingen og gjør Skøyen til et sted som folk vil søke seg til.

Bygg mer humant på Skøyen.

Støtt kampen for et humant Skøyen bo- og levemiljø!

Facebook