Plan- og bygningsetaten inviterer utbyggere til møte hvor etaten vil informere om rammene for å parallellbehandle detaljreguleringer mens etatens områdeplan (basert på den udemokratisk vedtatte Byplangrep Skøyen) får strødd sand på i Rådhuset.

Dette er i tråd med Oslomodellen for byutvikling hvor utbyggerne og plan- og bygningsetaten etter manges mening overstyrer vanlige, demokratiske prosesser ved å hoppe over nivåer i planleggingen.

Brevet er ikke tilgjengelig per i dag på saksinnsyn.

 

Rammer for parallellbehandling av byggesaker