Byutviklingskomiteen hadde en flott høring i dag om byrådets forslag til Skøyen Områderegulering og videoopptak kan du se her. Folkeaksjonen var invitert til å fortelle om medvirkningen som kommunerevisjonen har gitt strykkarakter. Men, dette har knapt gjort inntrykk på medarbeiderne som stilte for plan- og bygningsetaten i dag. Både de og byutvikingsbyrådens representant forsvarte sterkt medvirkningen slik den var gjennomført.

Så overraskende er det ikke ettersom manglende i medvirkning reflekterer holdninger som setter en selv over norsk lov. Dette har likevel stor betydning i demokratisk sammenheng for Skøyen og den tilliten Oslos innbyggere kan ha til kommunens kontrollorganer. Er arbeidet med revisjonsrapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner» bortkastet? Når plan- og bygningsetaten og byrådets representant ikke respekterer kontrollutvalget og kommunerevisjonen, undergraver de kommunens kontrollorganers rolle på en måte som kan sette et uheldig eksempel også for andre