Plan- og bygningsetaten blir kalt Plan- og luftsslottetaten av Aftenposten i debattinnlegg av Andreas Slettholm i dag 31 august 2018.

«Mer urovekkende er det at et hovedgrep i planen, som nå er sendt til Rådhuset, er om å legge E18 i tunnel gjennom Skøyen. Områdeplanen kan utvikles også med E18 i dagen, men tunnelen er et sentralt premiss for hele planleggingen og har mye å si for hvor vellykket områdeplanen blir i praksis», skriver Aftenpostens kommentator.

Hva er plan- og luftsslottetaten? Er det plan- og bygningsetaten?

Plan- og luftsslottetaten er nytt navn for PBE. Antimedvirkningsetaten er et annet.

«Men man må neste forvente et minimum av realisme av planleggerne», skriver journalisten – de samme planleggerne som syns medvirkning fra lokalbefolkningen er en kjedelig ting, mens vi i Folkeaksjonen kan fortelle at medvirkning bidrar til realisme godt ned i detaljene.

Du må nok ha abonnement for at lenken skal virke.