Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser, åpner Kommunal- og moderniseringsdepartementet denne siden om medvirkning med. Departementet har lagd en veileder med flere vedlegg, samt en interessant youtubevideo om medvirkning tilknyttet Stortorvet i Hamar.

Her er veilederen Medvirkning i planlegging.

Les mer: Medvirkning står til stryk når disse faktorene ikke er på plass.

Her er vedlegg:

Informasjon om medvirkning i planlegging og planprosesser