Saksdokumenter Skøyen områderegulering har vi lagt tilgjengelig i Dropbox (vi har litt liten plass på webserveren vår). Bare hoveddokumentet Skøyen områdeutvikling til politisk behandling på 300 sider (oppdatert 23. august 2018) er på over 130 MB, men det er såpass viktig at vi har lagt det ut her.

Koden for å kunne følge saken er saksnummer 201414412 i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Mange finner ikke frem til dette, noe som tydelig viser at å gjøre dokumenter elektronisk tilgjengelig ikke er det samme som å gjøre dem lett tilgjengelige for folk flest.