Vil vi få medvirke når byråd Marcussen tar en fot i bakken og gir Skøyen områdereguleringen en ny runde før fremleggelse til Bystyret, spurte Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering i juli. Nå vet vi svaret. Plan- og bygningsetaten arrangerer to timers informasjonsmøte. Det blir neppe medvirkning.

I forskningsmiljøer og organisasjonsmiljøer er det bredt erfart at informasjonsmøter ikke er medvirkning. Formen på møtene er énveis – det er makthaverne  som informerer og innbyggerne som lytter. Veldig mange mennesker tar ikke ordet i slike fora. Det er kjent. Derfor får man ikke innspill fra disse. Andre tar ordet, men taler ofte for døve ører fordi de som fremlegger planene ikke ønsker innspill – de ønsker, ja, å fremlegge sine egne planer.

Nå er duket for åpent møte om forslag til områderegulering for Skøyen onsdag 27. november 2019 kl. 18.30 til 20.30. Altså to timer. Vi har drøftet saken i kommentarfeltet til arrangementet på Facebook.

Les mer: Områderegulering for Skøyen hoveddokument per 11.11.2019

 

Her er dialogen med Plan- og bygningsetaten i begynnelsen av november 2019:

Christian Sømme: Det er viktig å være oppmerksom på at dette møtet ikke er medvirkning. Det er et to timers møte. Her skal man kunne si hva man mener – men, vil noen bry seg? Les gjerne dette.

Jeg frykter at noen her skal noen komme og fortelle hvordan noe skal bli. Så hører de på oss, så fortsetter de med sine egne planer og så blir det slik de vil. Jeg skrev umiddelbart til byråd Marcussen da denne ekstrarunden om Skøyen områderegulering ble offentliggjort og understrekte at medvirkningen måtte få en form som faktisk ga rom for medvirkning.

Når jeg skriver her, er motivasjonen min å bidra til dette.

Så skal denne saken til Oslo bystyret, byutviklingsutvalget (heter ikke komité mer). Dersom vi ikke blir hørt nå så må vi kjempe videre overfor politikerne der som tar beslutningene.

Plan- og bygningsetaten: Hei, Christian. Uansett hvor enig eller uenig du er i om dette er medvirkning, og om man er for eller i mot forslaget, så bør vi kunne være enig om at loven per i dag krever at et planforslag skal høres og på offentlig ettersyn. Det er et viktig prinsipp.

Motivasjonen vår er at vi skal få en høring som vil gi oss konstruktive og konkrete tilbakemeldinger, gode som dårlige, uansett om man er for eller i mot forslaget.
Og så både håper og tror vi at folk vil bry seg, noe annet vil være veldig skuffende.

Mvh Plan- og bygningsetaten

Christian Sømme: Jeg har ikke skrevet noe som skulle tilsi at jeg er uenig i at planforslag skal til offentlig ettersyn og lurer på hvorfor dere da poengterer det? Jeg har skrevet at et totimers møte ikke er medvirkning og det stemmer – det er en risiko for at form og lengde på arrangement ikke er tilstrekkelig for at man kan kalle det medvirkning. Det må vi da kunne være enig om, for å bruke deres egen retoriske form.

Dersom dere ønsker en slik formell høring, så må dere derfor arrangere medvirkning i tillegg…. for at det skal være medvirkning.

Det er interessant at dere sier at det vil være skuffende om folk ikke engasjerer seg. Vi på Skøyen er skuffet over hvor dårlig dere har tilrettelagt for medvirkningsengasjement tidligere og nå. Etater som har makta må ikke bli skuffet, det kan vi vel være enige om. Det er veldig godt kjent at mange føler seg som gisler av skinn-medvirkningsprosesser. Under arrangementet Byutviklingskomiteen hadde om kommuneplanen i Nasjonalbiblioteket over 2 dager sto det frem flere velforeninger som sa at det hadde vært bedre for dem å ikke stille opp til medvirkning fordi de ikke ble lyttet til, mens da dere i plan- og bygningsetaten kunne hevde at det hadde vært medvirkning og liste opp hvem som hadde deltatt. Folk var skuffet over dette. Vi behøver ikke være enige om det. De sa det direkte til alle komiteens medlemmer og det er veldokumentert at mange føler en slik maktesløshet.

Dette kan være grunnen til at folk ikke nødvendigvis kommer til arrangementet. Folk er ikke dumme, bare oppgitte og redde for å bli tatt til inntekt for noe de ikke står for – slik det så alt for ofte skjer.

Plan- og bygningsetaten: Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig vil komme på dette møtet og benytte anledningen til å bli kjent med innholdet i forslaget, i tillegg til å diskutere det med oss. Dette er et viktig møte både for oss og alle som er opptatt av Skøyen, stort som smått.

Når det poengteres at dette ikke medvirkning og at det retorisk spørres «men vil noen bry seg? «, så synes vi det er å snakke ned betydngen av et viktig møte.
Håper vi ses den 27. november!

Mvh Plan- og bygningsetaten

Christian Sømme: Det vil vise seg om noen – altså dere – vil bry seg om innspillene. Det er bare dere som kan vise om dere vil bry dere.

 

I forbindelse med Skøyen områderegulering har Plan- og bygningsetaten opptrådt på denne måten hele veien og tatt befolkningen ved nesen, godt støttet av byråden i to byrådsperioder.

Opptredenen er stikk i strid med alle forskningsbaserte erfaringer, som for eksempel i «Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen» fra 2013. Her er noen viktige poenger fra rapporten:

  • Heller bred medvirkningsmeny med en knippe av tiltak – enn et generelt tiltak som skal favne alle.
  • For å favne flest mulig – i alle grupper av lokalsamfunnet – må man tenke annerledes enn bare å arrangere et tradisjonelt folkemøte.
  • Arenaene som kommunen bruker i medvirkningssammenheng er ofte fremmedgjørende. Alle innbyggerne er ikke vant til å være på folkemøter, ta ordet i store forsamlinger etc. Et tips er derfor å møte folk der de pleier å være.
  • Innbyggerne inviteres ofte inn i beslutningsprosessen etter at hovedrammene for en beslutning er lagt. Dette kan gjøre det lettere for innbyggerne å ta stilling til en sak, men det kan også være en ulempe fordi deres reelle innflytelse blir nokså liten. Mulighet for reell innflytelse vil alltid virke motiverende!
  • I denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere som en form for medvirkning.

Rapporten er naturligvis godt kjent for Plan- og bygningsetaten. Det må følgelig en bevisst handling til for å sette innholdet til side. Informasjonsmøter på 2 timer er da typisk noe som forskere ser bort i fra som medvirkning fordi det handler om énveis informasjon og ikke toveis kommunikasjon.

Nå er ikke møtet avholdt ennå, så det er sånn sett tid for PBE til å lage et opplegg som legger forskernes funn til gurnn, inkludert doktorgradsavhandlingen fra NBMU som viser at sivilsamfunnet har liten innflytelse i planprosser.