Noe for alle! Lederen av Plan- og bygningsetaten syns Barcode (nå skjult) og Operaen formidler Oslo som en moderne by. Da er det på plass. På Skøyen har vi masse sånt moderne allerede og kan tenke oss et humant sted med en menneskevennlig profil.

Det syns vi at er moderne. Nå har bystyret sjansen til å være moderne på en annen måte enn i Bjørvika, også med boligregulering som gir rom her for bredden av befolkningen. Og faktisk er det sånn, at humane steder er det egentlig moderne.

Mange har tydelig uttrykt at de ikke er enige med byplanleggerne i Oslo kommune. Operaen med legoklosser er én beskrivelse som nylig sto i Aftenposten.

Les mer: Skøyen krever formingsrettledere for å sikre human arkitektur og strøk