Skøyen områderegulering saksdokumenter kom i revidert utgave 23. august 2018. Bare hoveddokumentet er på 300 sider. Hva er endringene? 

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har sendt krav til Plan- og bygningsetaten om å få tilsendt oversikt som viser nøyaktig hvilke endringer som er gjort innad i oppdaterte dokumenter for Skøyen områderegulering, ikke minst i hoveddokumentet Skøyen områderegulering til politisk behanlining revidert 23. august 2018.

Hvilke dokumenter er endret i Skøyen områderegulering Her gir Plan- og bygningsetaten  informasjon om hvilke dokumenter i Skøyen områderegulering som er endret. Det er ikke nok. Vi må få kjennskap til detaljene

Les mer: Aftenposten omtaler Plan- og bygningsetaten som Plan- og luftsslottetaten