Folkeaksjon krever medvirkning i Skøyen områderegulering

Folkeaksjonen krever medvirkning. Et av våre tidlige tiltak har vært å kreve dette. Vi sendte kravet til Byrådsavdeling for byutvikling på Rådhuset. Avdelingen har sendt det videre for uttalelse hos Plan- og bygningsetaten....

Les mer