Her kan du lese vedtaket til Ullern bydelsutvalg om Skøyen som stort sett er overkjørt av Plan- og bygningsetaten. Vedtaket var enstemmig. Det betyr at represesentantene fra alle partier inkludert Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet var enige om innspillet.