Her vil Plan- og bygningsetaten anlegge bygate. Etaten vil rive Amalienborg fordi «det ikke passer inn», og erstatter selv med bygninger som på samme måte ikke vil passe inn. 

Dagens bygninger har ikke butikker/åpning inn mot denne mørke kløften. Prinsessealleen 8 er inne straks i bystyret – får den det? Askeveien 2 er ikke slik, men nye bygninger i BKB7 (tror det er riktig referanse) i Nedre Skøyen vei skal få det…

PBE angriper Amalienborg for å ha blitt stående alene – det vil de nye bygningene i BKB7 også, som totalt bygger inn det som ligger bak.

Byantikvarens høringsinnspill til Skøyen områderegulering gir sterke anbefalinger om å bygge lavere i BKB7 for å lage en naturlig overgang til småhusområdet bak.